Om Mediemätningen

Vi tycker medieanalys är bland det roligaste man kan ägna sig åt, både traditionell kvalitativ, kvantitativ och med modern AI teknologi.
Så vi skapat denna sajt för att visa saker vi själva tycker är intressanta och hoppas att även du som besökare ska tycka att det som visas här ska vara av intresse.

Följ oss gärna på Twitter för att se när vi lägger ut något nytt. Just nu är det fokus på Almedalen och naturligtvis Riksdagsvalet.

Om Newsmachine

NewsMachine är ett oberoende omvärldsbevakningsföretag med fokus på webbaserade nyheter, kunskaper som använts i utvecklandet av PressMachine.

NewsMachine AB
Storgatan 44
114 55 Stockholm
+46-8-46 50 53 00
support@newsmachine.com

Så här har mediemätningen i Almedalen gjorts

Vi har tittat på alla arrangörer från det officiella programmet och sökt på publicitet för dessa kopplat till Almedalen.

För att citera Sveriges Kommunikatörer Almedalsveckans program med 4000 officiella evenemang är en snårig djungel."

Vi har identifierat ca. 1500 arrangörer eller grupper av arrangörer. Den grundläggande idén är att söka på arrangörers namn ihop med almedal* och redovisa hur många träffar som genererats. Vi har försökt göra så rätt vi kan men om något verkar konstigt eller fel, hör gärna av er!

Vi kommer göra justeringar och rättningar under hela veckan. Hör gärna av er om ni vill ha ett utdrag av information på hur just er organisation har exponerats, eller om ni vill göra ett sista-minuten utskick med ett gratistest av PressMachine. Vi hjälper alla i mån av tid!

Vänliga hälsningar,
Peter Braroe
VD, NewsMachine AB

Metodbeskrivning

 • Vi har sökt på arrangörers namn ihop med almedal* med en så kallat boolesk sökning. Det innebär att alla varianter av Almedalen kommer med exempelvis Almedalen, Almedalsveckan, årets Almedalsvecka eller Almedalskaoset.

  Alla varianter skrivna med versaler eller gemener ger träff. Utöver detta ska även arrangörens namn förekomma i dokumentet för att det ska ge en träff. Vi söker på både traditionella och sociala medier men inte bloggar.

 • Ibland finns det mer än en arrangör per evenemang. Då har vi oftast sökt på flera arrangörer tillsammans. Exempelvis (almedal* AND (AbbVie OR "Bristol-Myers Squibb" OR Cambio)). I en del fall där det finns flera kontaktpersoner per evenemang, har vi försökt dela upp agenterna till en per organisation.
 • När vi söker på flera organisatörer tillsammans, räcker det med att en av organisatörerna syns tillsammans med ordet Almedalen. Exempelvis (almedal* AND ("Aktuell hållbarhet" OR KTH")). Det innebär att träffarna handlar om någon av organisatörerna t.ex. KTH, men inte nödvändigtvis om Aktuell hållbarhet. En av organisatörerna kan synas mer och det kan påverkar totalstatistiken.
 • Om arrangören heter Kronans Apotek söker vi på frasen "Kronans Apotek". Vi söker inte på sociala medietaggar som ex.vis. @kronans.
 • En del organisationer har populärnamn som inte matchar hur de skriver sitt namn i officiella program. Försäkringskassan kan ex. vis slentrianskrivas som FK. Denna felskrivning ger inte utslag i denna statistik.
 • Ibland finns det organisationer som har långa namn och en akronym. Då försöker vi söka på bägge, exempelvis (almedal* AND (ILCO OR "Tarm- uro- och stomiförbundet" OR Merck)). Men om akronymen är för kort (tre bokstäver eller kortare), tar vi inte med den då risken för felträffar blir för stor, såvida inte akronymen är så pass ovanlig att den i nästan samtliga fall avser just organisationen i fråga. Exempel på detta är bl. a. KTH eller FOI. Notera även att då vi söker på akronymen med enbart versaler, ger det enbart träffar där akronymen är skriven med versaler.
 • Vi försöker namnge sökagenterna med det namn som är den primära organisatören så långt det är möjligt.
 • I en del fall har vi slagit ihop flera organisatörer från samma organisation till en. Exempelvis för ICA, ICA Gruppen osv. har vi bara sökt på ICA. Det ger ju även träff på ICA Gruppen.
 • I en del fall har vi slagit ihop flera organisatörer från samma organisation till en. Exempelvis för ICA, ICA Gruppen osv. så har vi bara sökt på ICA. Det ger ju även träff på ICA Gruppen.
 • Vi har inte sökt på respektive sakfråga som organisatörerna driver. Exempelvis Min Doktor driver frågan om digitala vårdmöten. Även om det är intressant är det inte lätt tillgänglig information och har därför uteslutits ur denna undersökning.